Környezetközpontú irányítás

Különböző szervezetek a legkülönfélébb tevékenységeket folytathatják, egy vonatkozásban azonban minden szervezet azonos: természeti erőforrásokat használnak fel, és valamilyen módon szennyezik, vagy enyhébb esetben terhelik környezetüket.

A társadalom egésze, az ügyfelek, fogyasztók és tulajdonosok ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet fordítanak a vállalatok tevékenységéből eredő és az általuk felhasznált termékek és igénybe vett szolgáltatások környezeti hatásaira. Alapvető elvárás, hogy a cégek megfeleljenek a környezetvédelmi jogszabályoknak, és bizonyítsák napi működésük során a negatív környezeti hatások csökkentése iránti elkötelezettségüket. Ez kihívás és lehetőség is egyben, hiszen bizonyítható az adott cég környezeti felelősségvállalása, kiemelkedhet a versenytársak közül, valamint meglévő és potenciális ügyfelei felé elkötelezettségéről tehet tanúbizonyságot.

A környezettudatos gondolkodásnak, a Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) hatékony működtetésének eredményeképpen a szervezet arra törekszik, hogy a természeti erőforrások felhasználását csökkentse, a környezetszennyezést megelőzze és a környezet terhelését minimálisra redukálja. Az erőforrások hatékonyabb és csökkenő mértékű felhasználásával, a környezetvédelmi bírságok elkerülésével költségei is csökkennek, ezáltal hatékonyabban működhet.

Széchenyi 2020